01.10.2021 г.

Сметната палата бе отличена като партньор на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов за ефективното им сътрудничество, допринесло за утвърждаването и развитието на специалността „Стопански и финансов контрол”, създадена преди 30 г.  

Отличието бе връчено в рамките на Международната научно-практическа конференция „Дигиталната трансформация в контрола и анализа – рискове и възможности”, организирана от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” по повод на юбилея на специалността и 85-та годишнина на Свищовското висше училище. 

Сметната палата измина за кратко време пътя от 19 до 21 век, където я очакваше дигиталният свят, а пандемията от СOVID 19 наложи революционна организация на работата и на одитните практики в контролната дейност чрез по-нататъшното им електронизиране, изтъкна председателят на Сметната палата Цветан Цветков. Предизвикателство пред одиторите е внедряването на аналитични софтуери за големи бази данни, като сред тях следва да е например софтуер за анализ на редовността на обществените поръчки.

Цветков изнесе презентация на тема „Сметната палата в дигиталния свят – предизвикателства и възможности“, припомняйки китайската мъдрост, че във всяка житейска криза се крие шанс, от който сам избираш, дали да се възползваш. Дигитализацията на одитната дейност дава възможност обществото да получава повече и по-добра информация за процеса на отчетност и управление на публичните средства чрез обработка и анализ на данните по електронен път, подчерта още той.

Сред официалните гости на конференцията бе проф. Георги Иванов, член на Сметната палата, както и Румен Спецов – изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, Лъчезар Кръстев – заместник-директор на Агенция „Митници”, д-р Стефан Белчев – директор на Агенция за държавна финансова инспекция, Огнян Тодоров – директор на Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит” към Министерство на финансите, проф. д-р Огнян Симеонов – председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Бойко Костов – председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и др.