13.05.2002 г.

13.05.2002 г.

Сметната палата на Република България разработва специални правила за превенция срещу корупцията и измамите‚ заяви днес председателят на Сметната палата Георги Николов. Той и членовете на Сметната палата се срещнаха с изследователски екип от Съвета за одит и инспекция на Република Корея‚ ръководен от г-н Каваг-Со Хан‚ комисар и член на Съвета на комисарите на Съвета за одит и инспекция на Република Корея. Екипът е на официално посещение днес в Сметната палата.

При одитната дейност ние се докосваме до индикации за корупция‚ но нямаме механизми в закона‚ с който да я разкрием и докажем‚ обясни още на срещата г-н Николов.

Сметната палата ще разработи и приеме в близките месеци списък на сферите и дейностите‚ които са податливи на корупция и те ще бъдат обект на засилен контрол от страна на палатата.

Международен семинар по въпросите на ролята и мястото на върховните одитни институции в борбата с корупцията ще бъде организиран през есента в София от Сметната палата на България с участието на сметните палати на Обединеното кралство и Сметната палата на Холандия.

В борбата с корупцията Сметната палата ще подготви и подпише до края на юни споразумение за сътрудничество с Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол‚ с данъчната и митническата администрация и с прокуратурата‚ обясни още по време на срещата г-н Николов.

Корупцията е сериозен проблем за България и Сметната палата като независим орган трябва да работи против нея и особено в областта на предодвратяването й‚ уточни председателят на Сметната палата. Той предложи специалистите от двете върховните одитните институции да си сътрудничат в тази област.

Корейските специалисти проявиха специален интерес към проекта за сътрудничество‚ който има Сметната палата на България със Сметната палата на Обединеното кралство‚ към опита при създаването и функционирането на регионалните структури на палатата и към системата за вътрешен финансов контрол в страната.