06.04.2012 г.
Сметната палата публикува на интернет страницата си писмото на Върховна касационна прокуратура в отговор на поисканата от председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров информация от Главния прокурор за образуването и хода на евентуални наказателни производства във връзка със следните одити:

- финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет за периода от 01.01.2008 г. до 31.07.2009 г.;

- финансовото управление на бюджета и имуществото на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за периода от 01.01.2005 г. до 30.09.2009 г. ;

 - финансовото управление на бюджета и имуществото на Агенция „Пътна инфраструктура” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г. и на процедурите по възлагане на обществените поръчки за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г.;

- финансовото управление на бюджета и имуществото на Държавен фонд “Земеделие” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г.;

Одитните доклади за тях бяха изпратени с решение на Сметната палата през октомври 2009 г. и  януари 2010 г. на Главния прокурор, за наличие на данни за престъпление.  Предвид изминалия продължителен период оттогава, в който нямаше обратна информация за тях, председателят на Сметната палата изпрати писмо до г-н Борис Велчев с молба за предоставянето й.