04.06.2021 г.

Сметната палата публикува отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Общо от 32 участници в изборите – 22 партии, 8 коалиции и 2 инициативни комитета, отчетите си са подали в срок 29 участници.

Отчети са представили след срока (30 работни дни след изборния ден) една партия - ПП Общество за нова България, и един инициативен комитет - ИнК Давид Леон Леви.

Отчет не е представен от един инициативен комитет - ИнК Пламен Владимиров Масарлиев.

Отчетите на участниците в изборите са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК). След като се влезе в регистъра, се кликва на „2021“, след това – „Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г., „Регистрирани участници“. При избор на даден участник се клика на „Данни“, след това – „Финансови отчети“ и накрая на колонка „Отчет“ (конкретният отчет е обозначен  с „кламер“ за прикачен файл).

Съгласно Изборния кодекс, при непредставяне на отчет, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.

В съответствие с изискванията на Изборния кодекс Сметната палата публикува и информацията, която са предоставили доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламни агенции, и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, за предоставените от тях услуги на участниците в изборите. (В раздел „Контрол избори“, „Отчитане на предизборната кампания“, „За доставчици на услуги“).

Сметната палата започва одита за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г.,  в случаите, когато са над 1000 лв.