14.08.2009 г.

Съгласно Закона за политическите партии Сметната палата публикува списък на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, които са представили отчети за набраните и изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на народни представители в 41-то Народно събрание, както и техните отчети.


Публикуван е и списък на непредставилите в Сметната палата отчети.