22.07.2009 г.

Съгласно Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Сметната палата публикува списък на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, които са представили отчети за набраните и изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, както и техните отчети.

Подредбата и наименованията в списъка са съгласно Решение № ЕП – 138 от 13.05.2009 г. за определяне номерата на бюлетините на политическите партии и коалициите от партии, регистрирани в ЦИКЕП и Решение № ЕП – 168 от 18.05.2009 г. за определяне номера в бюлетината на независим кандидат.

Публикуван е и списък на непредставилите в Сметната палата отчети.