26.09.2007 г.
В срок до един месец след изборния ден, но не по-късно от 4 декември 2007 г., политическите партии, коалициите на партии и инициативните комитети представят отчети пред Сметната палата за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства, включително и извлечения от представените за участие в изборите банкови сметки.

(на адрес: София, ул. "Екзарх Йосиф" №37, за отделение ІV, повече информация на телефон 93-57-450, 93-57-553)