15.03.2004 г.

Сметната палата публикува документи към доклада за резултатите от извършен одит в Министерството на правосъдието

В изпълнение на решение на Сметната палата от 11.03.2004 г. във връзка с публикувания в интернет страницата на институцията доклад  за  резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и имуществото на Министерството  на правосъдието за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2003 г. се публикуват и следните документи:

1.  Разписка за връчване на одитния доклад на министъра на правосъдието.

2.  Извлечение от становището на министъра на правосъдието.

3.  Заповедта за упълномощаване на заместник-министър Миглена Тачева да приеме одитния доклад, за което е подписала разписката по т. 1.