19.03.2010 г.
Сметната палата публикува на интернет страницата си одитен доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи по предизборните кампании за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и за избиране на народни представители за 41-то Народно събрание.