28.12.2009 г.
Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад за извършения одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2008 г.