07.07.2009 г.

 

 

 7.07.2009 г.

 

Съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, Сметната палата публикува в интернет декларациите, подадени през 2009 г. от задължените по закона лица и имената на тези, които не са изпълнили това задължение.

 

 

Връзка с регистъра: http://register.bulnao.government.bg/2009/index.html