27.06.2001 г.

27.06.2001 г.

Със заповед на председателя на Сметната палата от 25.06.2001 г. започна проверка по спазване на изискванията на закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на обществена поръчка "Проектиране, доставка на екипировка и пълен инженеринг на обект "Телевизионен студиен комплекс (Апаратно-студиен комплекс -6) в БНТ".

С новата заповед се допълва обхвата на извършващата се в момента планова проверка на изпълнението на бюджета и управлението на имуществото в БНТ за 2000-та година.

Проверката ще приключи до средата на месец юли тази година и резултатите ще бъдат огласени съобразно изискванията на Закона за Сметната палата.