03.07.2006 г.

Сметната палата препоръча да спре практиката на дарения срещу неплатен отпуск в Химикотехнологичния и металургичен университет-София

03.07.2006

В Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) – София са сключвани споразумения със служители за ползване на неплатен отпуск, с които те се задължават да преведат по сметка на университета 500 щатски долара или левовата им равностойност като дарение. Това установи Сметната палата при одита на финансовото управление на бюджета и имуществото на университета. Посочените споразумения изцяло противоречат на разпоредбите на Кодекса на труда.  Въведената практика за дарение е незаконосъобразна и следва да бъде прекратена, е една от препоръките на Сметната палата към ректора на ХТМУ.

Част от таксите за обучение за летния семестър за 2006 г. са събирани през 2005 г. в нарушение на Закона за висшето образование и на Закона за устройството на държавния бюджет. С предварителното събиране на таксите се създава възможност през 2005 г. да се изразходват приходи, предназначени за дейност, която ще бъде осъществявана през 2006 г., посочват одиторите.

Да се въведе вътрешен контрол при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки във всички случаи, предвидени в Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и за покриване на риска от пропуски при провеждането им, гласи друга препоръка на Сметната палата.