18.06.2003 г.

Сметната палата предстои да извършва одит
на ефикасността на функциониране
на държавната администрация

18.06.2003 г.

Сметната палата предстои да започне да извършва одит на ефикасността на функциониране на държавната администрация в контекста на присъединяването ни към Европейския съюз, заяви председателят на Сметната палата доц. д-р Георги Николов. Той откри днес тридневен работен семинар на тема "Обучение за пилотно прилагане на Правилника за атестиране на служителите на Сметната палата". Семинарът е финансиран от Европейския съюз и е в изпълнение на туининг-споразумение между Сметните палати на България и Обединеното кралство. В него участват експерти, специалисти и одитори от българската Сметна палата, а лектор на семинара е г-н Норман Дейвис, експерт от Сметната палата на Обединеното кралство.

Европейският съюз вече поставя на дневен ред въпроса как функционира държавната ни администрация и съответстват ли знанията и уменията на служителите в нея на европейските изисквания, уточни г-н Николов. В тази връзка ще бъде оптимизирана и администрацията на българската Върховна одитна институция, обясни той. През есента ще се подобри организационната структура и въведат нови степени за съответните длъжности в администрацията. Това ще позволи да се направят промени в трудовите възнаграждения на персонала, като те се индивидуализират съобразно длъжностната степен и извършваната дейност. Предстои да бъдат утвърдени и нови длъжностни характеристики на служителите.

Участниците в семинара ще обсъдят пилотното прилагане в дирекция "Човешки ресурси" на Правилника за атестиране на служителите на Сметната палата и ще анализират подготвените длъжностни характеристики на дирекцията. Те ще обсъдят и условията и реда за оценяване на индивидуалното трудово изпълнение на служителите на Сметната палата и прилагане на процедурите по атестирането.