14.11.2011 г.

Сметната палата представи на пресконференция резултатите от заверките на годишните финансови отчети на министерствата, ведомствата и общините.   
В пресконференцията взеха участие председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и заместник-председателят Цветан Цветков.