24.04.2013 г.
Сметната палата представи на пресконференция Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) и каква информация вече подават за него участниците в предстоящите избори за народни представители.

В пресконференцията участваха председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров, зам.-председателят Цветан Цветков и и.д. директорът на одитна дирекция “Специфични одити” Екатерина Перчева.

Съгласно Изборния кодекс Сметната палата създаде ЕРИК за изборите през 2011 г.

За първи път сега за ЕРИК се подава информация за предизборна кампания за парламентарни избори. Участниците в тях, от които се очаква информация за регистъра, са 38 партии, 7 коалиции  и 3 инициативни комитета. Информацията трябва да постъпва в регистъра до 3 дни след възникването й.

За да бъдат спазени изискванията след последните промени на Изборния кодекс от 21 февруари т.г. и същевременно да бъдат улеснени участниците при подаването на информация, софтуерът на ЕРИК беше
Променен и допълнен.  В кратки срокове бе извършена огромна по обем работа.

Това важи за ключово изменение в Изборния кодекс, довело до нова задача на Сметната палата - когато дарени средства, включително ако сборът от дарени средства от едно лице надвиши 1000 лв., Сметната палата да прави проверка в сътрудничество с  НАП дали това лице има доходи да дари такава сума.

За всяко дарение над една минимална заплата дарителят трябва да предостави декларация за произход на средствата си на съответната партия, коалиция или инициативен комитет, а те пък да я подадат за публикуване в ЕРИК.

Новост в ЕРИК е възможността за автоматична обработка на данни. Софтуерът позволява да се провери един дарител колко дарения и на колко партии и коалиции е дарил и дали е спазил изискванията на Изборния кодекс.

ЕРИК ще “затвори” за приемане на информация на 13 май. В 30-дневен срок – до 11 юни, участниците в изборите трябва да подадат отчетите си за кампанията, за което ще бъдат публикувани указания. Формите на отчети са утвърдени от Сметната палата, така както изисква Изборният кодекс.

Отчетите ще бъдат публикувани до 15 дни след изтичането на срока за подаването им.

След кампанията Сметната палата ще извърши одит, при който ще провери за съответствие декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания.

При нарушаване на изискванията за финансиране на предизборната кампания – например неподаване на банкова сметка, неподаване на отчет, неспазване на забраните за финансиране на кампанията, на лицата, които представляват партията, коалицията или инициативния комитет, се налага глоба от 5000 до 10 000 лв.