17.01.2005 г.

Сметната палата одитира възникването

и управлението на държавния дълг

през 2004 г.

17.01.2005 г

Сметната палата откри одит на възникването и управлението на държавния дълг и уреждане на вземанията от други правителства в Министерството на финансите, Българската народна банка и "Булбанк" АД за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г.

При приключване на пилотния одит на държавния дълг за 2003 г., подпомогнат методологично от сметните палати на Федерална република Германия и Испания, Сметната палата препоръча създаването на специализиран колегиум по въпросите на управлението на държавния дълг и уреждане на вземанията от други държави, обединяващ усилията на представители на парламента, банковата система и изпълнителната власт.

В рамките на тазгодишния одит Сметната палата ще проследи разбирането и готовността на държавните институции за въвеждане в българската практика на структурата "парламентарен колегиум", с цел усъвършенстване на управлението на държавния дълг и подобряване прозрачността на процеса.