07.05.2009 г.
Във връзка с твърдения в медиите относно предоставянето на удостоверение на Съюза на демократичните сили, необходимо за регистриране за участие в предстоящите избори, Сметната палата съобщава следното:

Сметната палата предостави заверено копие на удостоверение за  представените годишни финансови отчети на СДС за последните три години по писмена молба на Пламен Юруков. Документът бе предоставен в рамките на работния ден на 30 април   2009 г.

Тъй като оригиналният документ е бил предоставен на СДС на 9 април 2009 г. по писмено искане на  упълномощен  представител,  Сметната палата отказа да издаде на Пламен Юруков ново удостоверение или дубликат на вече издаденото удостоверение. Сметната палата обаче няма законово основание да откаже предоставяне на заверено копие на вече издаден от институцията документ на лице, което според  актуалната регистрация в Софийския градски съд представлява партията.       

Съгласно член 37 от Закона за политическите партии Сметната палата издава удостоверения за представените или непредставените в законовия срок годишни финансови отчети на политическите партии за последните три години.  Удостоверението се предоставя от политическата партия пред съответната централна избирателна комисия при регистриране за участие в избори.

Сметната палата е върховна одитна институция на Република България, съблюдава стриктно законите и призовава да не се спекулира с дейността й.