30.05.2007 г.

Сметната палата напомня, че съгласно чл. 79 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети, участвали в изборите на 20 май, трябва да представят отчетите си за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства в срок до един месец след изборния ден. Законът ги задължава да представят и извлечения от посочените от тях банкови сметки за участие в изборите.

На интернет страницата на Сметната палата e публикуван образец на форма за отчет на набраните и изразходваните в предизборната кампания средства, включително справки за даренията от физически лица и юридически лица.