22.01.2010 г.

Сметната палата присъди награда -  статуетка със символа на Сметната палата и грамота, на журналистката Нели Тодорова от Българското национално радио за професионално, обективно и системно отразяване на дейността на Сметната палата през 2009 г.

Наградата бе връчена от председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров.

От 2002 г. Сметната палата връчва награди на журналисти за най-добро отразяване на дейността на върховната одитна институция.

 

Символът на Сметната палата представлява сокол, стъпил върху скала от монети. Соколът символизира извисеност и върховенство, скалата – твърдост и стабилност, а монетите - държавното съкровище, чийто пазител е птицата. Символът е дело на българския скулптор Богомил Живков.