19.03.2007 г.

Сметната палата на Р България гостува на Руската федерация

19.03.2007 г.

От 19-22 март 2007 г. делегация на Сметната палата е на работна среща със Сергей Степашин, председател на Сметната палата на Русия.

Делегацията се ръководи от председателя на българската Сметна палата проф. Валери Димитров и е в състав доц. д-р Евгения Пенкова и Горица Грънчарова, ръководители на отделения и Георги Михайлов, директор на Териториално поделение Бургас.

Българската делегация е подготвила няколко теми  за дискусия – стратегическо и годишно  планиране на одитната дейност, прилагане на международните одитни стандарти, резултати от одитите, възможности за извършване на паралелни одити, одити на местните органи на властта и заверка на годишните отчети.

По време на  официалните преговори между председателите на Сметните палати на двете държави, проф. Валери Димитров и Сергей Степашин , ще бъде обявена от руската страна актуалната тема за предстоящия съвместен одит на средствата  за проекта за петролопровод "Бургас-Александруполис".

В рамките на културната си програма делегацията ще посети изложбата "История на основаването на държавния финансов контрол в Русия" в сградата на Сметната палата на Русия.