27.04.2011 г.
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров, председателят на  Комисията за защита на конкуренцията Петко Николов и директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция Теменужка Петкова подписаха споразумение за сътрудничество между Сметната палата на Република България, Комисията за защита на конкуренцията и Агенцията  за държавна финансова инспекция.
Трите институции ще си сътрудничат в осъществяването на контрола в областта на обществените поръчки и за установяването и предотвратяването на нарушения на Закона за защита на конкуренция под формата на т. нар. „тръжни манипулации”.
Целта е да се борим с общи усилия срещу особен вид измами, чрез които се източват  публичните финанси - чрез уговорки между фирми се вдигат цените на различни публични услуги, което е форма на картел. Това каза след подписването на документа проф. Валери Димитров. Той подчерта, че чрез манипулативни действия на играчи, които привидно са конкуренти, се обезсмислят различните търгове и конкурси, провеждани от държавните органи и общините – при обществените поръчки, концесиите, разпореждането с имоти, отдаването под наем. Сметната палата има индикации за такива манипулации, тъй като проверява органите, които провеждат конкурсите. При 84% от одитите за законосъобразност през миналата година палатата е установила различни нарушения в областта на обществените поръчки. Сметната палата вече ще наблюдава освен възложителите и поведението на участниците в конкурсите и при данни за манипулации ще изпраща съответната част от одитния доклад и доказателствата към него на КЗК.
Резултатите от инспекционната ни дейност показват, че областта на
обществените поръчки е високо рискова - през последните 4 години финансовите инспектори са проверили 5 500 процедури за обществени поръчки на стойност 5 млрд. лв., каза г-жа Теменужка Петкова. В над 60 % от тях сме установили нарушения, за които сме съставили 7 745 акта за установяване на административни нарушения. Констатирали сме над 1 000 случая на непроведени процедури за 220 млн. лв. Все по-често установяваме, че възложителите на обществени поръчки включват условия, които необосновано ограничават или дават предимство на определени участници, като нарушават принципите на честна и лоялна конкуренция, подчерта г-жа Петкова.
Тръжните манипулации се наблюдават най-често в периоди на икономическа криза, тъй като тогава източниците за корпоративно финансиране са силно ограничени или са много скъпи, а публичните средства, които се изразходват от възложителите на обществени поръчки, се явяват атрактивен финансов източник за предприятията на съответния пазар, каза г-н Петко Николов. По тази причина в условията на криза се увеличава и рискът от тръжни манипулации, които имат за цел противоправното извличане на бюджетни средства от публичния сектор. Вярвам, че настоящото споразумение е решителна крачка напред в борбата срещу тези противоправни дейния, посочи г-н Николов.  
Подписването на споразумението бе предшествано от работна среща, на която експерти от трите институции представиха функциите им във връзка с подписаното споразумение.