02.03.2011 г.

Сметната палата ще представи на пресконференция на 07.03.2011 г., от 11 часа, резултатите от за извършен одит на изпълнението на реда за предписване и получаване на лекарства, предназначени за лечение на злокачествени заболявания по реда и условията на Наредба № 34 от 2005г., за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2009 г.


В пресконференцията ще вземат участие председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и заместник-председателите Валери Апостолов и Цветан Цветков.
Пресконференцията ще се състои в сградата на Сметната палата, на ул. „Екзарх Йосиф” № 37, ет. 4