06.11.2009 г.
Сметната палата извърши одит на предоставените целеви средства на Община Златица за изграждане на депо за твърди битови отпадъци за периода от 1.01.2003 до 31.12.2007 г.  Одитът е осъществен от Териториалното поделение на Сметната палата - София. Одитният екип е проверил как се прилагат нормативните актове, законовите разпоредби и технологичните правила по проектиране, възлагане, строителство, финансиране и контрол на екологичния обект.
Депото за твърди битови отпадъци е следвало да бъде пуснато в експлоатация през 2007 г. Обектът не е завършен.

В националната програма за управление на отпадъците през периода 2008 – 2013 година, регионално депо “Златица” -  №32 от група 4, е определено да бъде използвано от общините Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон, Копривщица, Панагюрище и Стрелча.

Докладът за извършения одит на предоставените целеви средства на Община Златица за изграждане на депо за твърди битови отпадъци за периода от 1.01.2003 до 31.12.2007 г., който заедно с всички приложения към него е близо 1500 страници, e изпратен на Главния прокурор на Република България с решение на Сметната палата съгласно член 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата.  

Член 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата гласи: “При наличие на данни за престъпление с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на прокуратурата. Материалите от одита или одитният доклад са законен повод за образуване на предварително производство.”

Съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за Сметната палата институцията не може да огласява данни от доклад, който е изпратен на прокуратурата.