03.07.2007 г.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и главният прокурор Борис Велчев подписаха споразумение за сътрудничество между Сметната палата на Република България и Прокуратурата на Република България.

Двете институции ще си сътрудничат при констатирани в одитната дейност на Сметната палата данни за престъпления, противоконституционни и незаконосъобразни нормативни актове, незаконосъобразни действия на разпоредители с бюджетни кредити и други публични средства и др. Ще се извършва и обмен на информация за рисковите области и сфери на корупция.