30.11.2004 г.

Сметната палата и проект "Инициатива отворено управление" организират семинар за ефективна комуникация с медиите  

30.11.2004 г.

 Проект "Инициатива отворено управление" на Американската агенция за международно развитие (USAID) и Сметната палата организират работен семинар на тема "Ефективна комуникация, общуване с медиите и връзки с обществеността".

На семинара ще участват представители на Сметната палата, журналисти и представители на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.

Лектори са Петко Георгиев, Боряна Димитров и Нери Терзиева, от Програма "ПроМедия".

Представителите на медиите са поканени да участват на 3 декември 2003 г. (петък) от 9,30 часа в хотел "Кристал Палас" на ул. "Шипка" № 14 .

Ще бъдат обсъдени професионални стандарти за разбираемо поднасяне на финансова информация, представяне на одитна информация на ясен, точен и разбираем език и др.

Ще бъде организирана дискусия по общи проблеми за ефективно комуникиране между държавните институции и журналистите. 

            
Приложение: Програма на семинара  (по-долу).

 

 

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   С М Е Т Н А  П А Л А Т А

 

 USAID OPEN GOVERNMENT INITIATIVE PROJЕCT

   ПРОЕКТ "ИНИЦИАТИВА ОТВОРЕНО

        УПРАВЛЕНИЕ"

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

ЗА РАБОТЕН СЕМИНАР НА ТЕМА

"ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ, ОБЩУВАНЕ С МЕДИИТЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

 

(29 ноември – 03 декември 2004 г.)

...

03 декември (петък)

 

гр. София, хотел "Кристал Палас", ул. "Шипка" № 14

(за журналисти, представители на Сметната палата и АДВФК)

 

09.30 – 11.30 ч.         Професионални стандарти за разбираемо поднасяне на финансова информация

 

11.30 – 11.45 ч.         Кафе - пауза

 

11.45 – 12.30 ч.         Представяне на финансова и одитна информация на ясен, точен и разбираем за гражданите език. Обмен на информация между одитори и журналисти по проблемни въпроси и теми

 

12.30 – 13.30 ч.         Обяд (за журналисти)

 

13.30 – 16.30 ч.         Дискусия по спорни точки, общи проблеми и за ефективно комуникиране между държавни институции и журналисти 

 

16.30 – 17.00 ч.         Финална дискусия

                               

17.00 ч.                    Закриване на работния семинар

 

                Като лектори на работния семинар ще вземат участие Петко Георгиев, Боряна Димитрова и Нери Терзиева (Програма ПроМедия).