08.02.2024 г.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев се срещна с генералния директор на Българското национално радио Милен Митев и представители на ръководството на медията. Тема на разговора бе как да бъде разширено и задълбочено сътрудничеството между Върховната одитна институция и националната медия в полза на българските граждани и как да бъде постигната по-голяма информираност на обществото за работата на Сметната палата.

По време на срещата господин Главчев отправи покана към господин Митев за участие на представители на Българското национално радио в бъдещия Обществен съвет към Сметната палата, обединяващ представители на неправителствени, професионални и други обществени организации и на медии. И двамата изразиха обща позиция, че подобна структура би могла да бъде изключително полезна връзка между институцията и обществото, осигуряваща прозрачност и разбираемост на дейността на Сметната палата за широката аудитория.

Обсъдени бяха и други форми на взаимодействие, както и възможността за подписване на меморандум, в който да бъдат очертани посоките на сътрудничество.