13.02.2024 г.

Върховната одитна институция на България и Българската национална телевизия имат обща цел – да бъдат полезни с работата си на гражданите. Затова ще обединят още по-активно усилията си за постигане на висока информираност на обществото за управлението в публичния сектор и разходването на публичния ресурс.

Това бе темата на разговора между председателя на Сметната палата Димитър Главчев, генералния директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков и икономическия директор на медията Маргарита Николова.

Г-н Главчев отправи покана към г-н Кошлуков за участие на представители на БНТ в бъдещия Обществен съвет към Сметната палата, който ще включва представители на държавните медии, неправителствени и професионални организации и академичните среди. Общественият съвет има амбицията да бъде мост между институцията и обществото за популяризиране на резултатите от дейността на Сметната палата и полезността на осъществявания от нея контрол в публичния сектор.

Обсъдени бяха форми на взаимодействие в различни посоки – медийно партньорство при отразяване на одитни доклади с голяма обществена значимост, медийна подкрепа за по-голяма прозрачност на финансирането на предизборните кампании и контрола, осъществяван от Сметната палата, информираност на гражданите за нови инициативи на институцията в борбата с корупцията и др.