08.12.2020 г.

Сметната палата на Република България е домакин на третата работна среща от съвместната инициатива за извършването на паралелен одит на тема „Работна сила 2030“, която се провежда в онлайн среда. В срещата участват представители на Върховните одитни институции на България, Израел, Финландия, Италия, Северна Македония, Южна Корея и Европейската сметна палата. 

Паралелният одит „Работна сила 2030“ има за цел да установи подготовката на всяка от страните участнички за настъпващите изменения на пазара на труда. В условията на изпреварваща дигитализация на икономиката, непрекъснатата модернизация на работната среда и условия на труд, динамичните изменения в жизненият цикъл на цели производства обуславят неизбежни и все по-бързо настъпващи промени, водещи до изчезване на професии и възникване на нови, промяна в стандартите и изискванията към работната сила на пазара на труда, както и до необходимостта от адекватна реакция на публичните институции в тази реалност.

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков приветства участниците в срещата и изрази съжаление, че поради глобалната пандемия нямат възможност на живо да посетят България. Той подчерта важната роля и голямото въздействие на подобни съвместни инициативи в сравнение с националните одити заради възможността за обмяна на добри практики както в одитната дейност, така и в управлението, които водят до мултиплициране на ефекта от работата на ВОИ. Специален поздрав за участниците бе видеоклип от снимки на природните забележителности на България, направени от служителите на българската Сметна палата.

Поздравителен адрес към участниците отправи и Matanyahu Englman, Генерален контрольор и Омбудсман на Израел. ВОИ на Израел е водеща страна при извършването на одита.

По време на двудневната онлайн среща  всеки от участниците представя своя напредък при изпълнението на националните одити и се набелязват следващи действия за успешното приключване на съвместния проект. Срещата е разделена на три сесии. В първата сесия „Средно и висше образование – постигнат напредък“ участваха с презентации представители на ВОИ на Южна Корея, Израел и Финландия. При втората сесия „Обучение на възрастни - постигнат напредък“ споделиха анализи представители на Европейската сметна палата, България и Израел. Българската сметна палата представи темата „Професионално обучение на възрастни - текущо състояние и очаквани констатации“. В третата сесия – „Правителствено планиране“, участваха представители на ВОИ Израел, Италия и Северна Македония.

В обсъжданията и дискусиите в утрешния ден ще се включат и представители на научните и академични среди и неправителствени организации в България, работещи в областта на пазара на труда и сферата на образованието, които да представят актуална информация за състоянието и тенденциите в тези области в условията на настоящата COVID-криза.