13.05.2011 г.
На 12 и 13 май 2010 г. Сметната палата на Република България бе домакин на срещата на служителите за връзка на върховните одитни институции (ВОИ) на страните-членки на Европейския съюз.

Срещата откри председателят на  българската Сметна палата проф. Валери Димитров.
В нея участваха представители на 27 ВОИ и Европейската сметна палата. Представителите на ВОИ на страните-кандидатки и потенциални кандидатки участваха като активни наблюдатели. Служителите за връзка на ВОИ на страните-кандидатки за членство в ЕС проведоха отделна среща на 11 май за финализиране на работния план на мрежата на президентите за следващите две години.

На срещата на 12 и 13 май в София бяха обсъдени въпроси на сътрудничеството между одитните институции, както и въпроси, свързани с подготовката на следващата среща на Контактния комитет на ръководителите на ВОИ. Дневният ред включваше и актуални въпроси за финансовото управление в ЕС, сред които освобождаване на Европейската комисия от отговорност за изпълнението на бюджета за 2009 г., ревизията на финансовия регламент и др.