19.04.2005 г.

        Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров, изпълнителният директор на Агенцията по обществените поръчки (АОП) Миглена Павлова и директорът на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДФК) Гинка Драганинска подписаха днес споразумение за сътрудничество и взаимодействие в областта на контрола върху обществените поръчки.

        Основната цел на споразумението е да се подпомогне ефективното разходване чрез обществени поръчки на бюджетните, извънбюджетните и други публични средства, да се осигури ефективен и качествен контрол в областта на обществените поръчки.

        Институциите ще дискутират и решават заедно въпроси от особена сложност в областта на контрола обществените поръчки.

        Сигнали за нарушения при проведени процедури за възлагане на обществени поръчки могат да бъдат изпращани от АОП до Сметната палата и АДФК, а те от своя страна да я уведомяват за констатациите след проверката на сигналите. АОП може да предяви пред съд иск за обявяване на нищожност на договори за обществени поръчки при нарушения на закона и въз основа на информация, предоставена й от Сметната палата и АДФК.

        Трите институции ще обменят помежду си и информация, свързана с поддържането и актуализирането на списъците на възложителите на обществени поръчки, ще организират работни срещи и квалификационни мероприятия, ще предоставят справки за движението на административно-наказателните производства по нарушения в областта на обществените поръчки и др.

пълният текст на споразумението