20.04.2012 г.
Поля Петрова-Огнянова, началник на отдел „Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност” в Сметната палата стана юрисконсулт на 2012 г.  Тя бе избрана  от Съюза на юрисконсултите за най-добрия юрисконсулт у нас сред общо 7500 юрисконсулти.

Призът –плакет и грамота, й бе връчен вчера на тържествената церемония, организирана по случай деня на Конституцията и юриста, на която присъстваха вицепрезидентът на България Маргарита Попова, министърът на правосъдието Диана Ковачева, председателят на ВКС Лазар Груев и др.

Поля Петрова-Огнянова получава признанието за големия си принос и съдействие в областта на юрисконсултството у нас. Тя е участвала в множество семинари и срещи с разяснителна цел по въпроси, свързани с възлагането на обществените поръчки.