20.10.2011 г.

Председателят и заместник-председателите на Сметната палата проф. Валери Димитров,  г-н Валери Апостолов и г-н Цветан Цветков взеха участие в годишната Среща на Контактния комитет на ръководителите на Върховните одитни институции (ВОИ) от Европейския съюз и Европейската сметна палата, която се проведе на 13-14 октомври 2011 г. в Люксембург. Сред участниците в срещата бяха Комисарят по икономическите и парични въпроси г-н Оли Рен и Генералният директор на Евростат г-н Валтер Радермахер.

Основните теми на разговорите между председателите на Сметни палати бе отражението на Европейския семестър и други скорошни промени в икономическото управление на ЕС върху ВОИ от ЕС и Европейската сметна палата. Обсъдена бе същността на Европейския семестър като инструмент за координация, чиято цел е да постави националните структурни и фискални политики в общоевропейски

Друга тема за дискусия бяха проблемите пред одита на Европейския стабилизационен механизъм (ESM), който ще функционира от юли 2013 г. Този инструмент се базира на договор между страните от еврозоната и ще разполага с общ кредитен капацитет от 700 млрд. EUR.

Обсъдени бяха текущите партньорски дейности на Контактния комитет, както и възможностите за бъдещо сътрудничество.

По традиция доклад за дейността си изнесе Мрежата на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС. Мрежата продължава активно своето сътрудничество, като от тази година съставът и се увеличи с още един член – ВОИ на Исландия.