20.04.2011 г.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и заместник председателите на Сметната палата Валери Апостолов и Цветан Цветков се срещнаха днес с  председателя на Народното събрание Цецка Цачева.
Проф. Валери Димитров връчи на г-жа Цачева Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2011 г.
Съгласно Закона за Сметната палата годишната одитна програма на институцията се предоставя на Народното събрание.