27.04.2005 г.

Ръководството на Народното събрание се срещна с председателя и членовете на Сметната палата

27.04.2005 г.

Членовете на Сметната палата са достойни и компетентни хора, които ще изпълняват с отговорност правомощията си, заяви нейният председател проф. Валери Димитров на състоялата се днес среща с ръководството на Народното събрание. На нея присъстваха новоизбраните членове на Сметната палата Снежина Чипева, Коста Костов, Валери Апостолов, Евгения Пенкова, Свилена Симеонова, Кадир Кадир, Хюсеин Чауш, Ерджан Алкова и Румяна Георгиева.

Председателят на 39-ото Народно събрание Борислав Великов поздрави председателя и членовете на Сметната палата и им пожела успешен мандат. Той каза, че подписаният договор за присъединяване на България към Европейския съюз ще бъде сериозно предизвикателство и за нашата върховната одитна институция.

Според проф. Валери Димитров действащата законова база за Сметната палата е в руслото на модерното европейско законодателство. Той съобщи, че утре, 28 април, е първото официално заседание на новоизбраната Сметната палата, на което ще бъдат определени правомощията на нейните отделения. Надявам се бързо да влезем в своите правомощия и Сметната палата да продължи да изпълнява основната си задача – да извършва външен одит на бюджета и други публични средства и дейности съгласно закона, да упражнява контрол върху усвояването и управлението на средствата, предоставяни от ЕС, добави проф. Димитров.

Представителите на Сметната палата поставиха с острота наболелия от години въпрос за насъщната необходимост институцията да разполага със своя сграда, в която да има нормални условия за работа.

Това беше една полезна среща, в рамките на своите възможности ще се опитаме да ви помогнем и за осигуряване на  сграда на Сметната палата, отбеляза в заключение председателят на Народното събрание.