04.05.2012 г.
Публична лекция на г-н Робърт де Конинг на тема "Актуално състояние на вътрешния финансов контрол в публичния сектор: поуки и перспективи" и  дискусия по темата се проведе днес в Университета за национално и световно стопанство. Лекцията бе в рамките на честванията на 60-годишнината от създаването на Финансово-счетоводния факултет на УНСС.

Робърт де Конинг е старши съветник в Европейската комисия, Главна дирекция „Бюджет”, където ръководи екип по вътрешния финансов контрол в публичния сектор. Работил е за холандското министерство на финансите, за Азиатската банка за развитие и като финансово аташе за холандското постоянно представителство в Европейския съюз . Постъпва на работа в Европейската комисия през 1988, в началото работи в областта на контрола на европейските средства, предоставяни на централно европейските и източноевропейските страни, като и на страните от бившия Съветски съюз. Ръководи разработването на концепцията за усъвършенстването на държавния вътрешен финансов контрол за страните кандидатки за членство в ЕС от 1994 г.
През 2007 г. издава книга за държавния вътрешен финансов контрол (PIFC) : Инициатива на ЕК за изграждането на нови структури на държавния вътрешен финансов контрол в страните кандидатки и други страни.