11.10.2021 г.

Председателят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков и заместник-председателите Горица Грънчарова-Кожарева и Тошко Тодоров бяха на официално посещение в Сметната палата на Република Хърватия по покана на генералния одитор Иван Клешич.    

Организацията и развитието на одитната дейност на двете институции в контекста на предизвикателствата, породени от пандемията, одитите на мерките за борба с КОВИД-19, както и потенциалните възможности за разширяване на сътрудничеството, бяха сред темите, обсъдени по време на посещението.

Дискутиран бе и напредъкът при изпълнението и бъдещите дейности по туининг проект „Подобряване на външния одит и парламентарния контрол“, по който водещ партньор е Сметната палата на Република Хърватия, а младши партньор – Сметната палата на Република България. Бенефициенти по проекта са Върховната одитна институция (ВОИ) и парламентът на Република Северна Македония. Споделени бяха основните заключения от приключилото посещение с учебна цел в Република Хърватия, по време на което е представен опитът на ВОИ на Хърватия при взаимодействието с парламента. Обсъдена бе и организацията на предстоящото посещение с учебна цел в Сметната палата на Република България, на което ще се разглеждат теми, свързани с независимостта на ВОИ, законова рамка, етичен кодекс и засилване на административния капацитет.

В рамките на визитата, ръководството на Сметната палата на Република България се срещна и с представители на регионалната Сметна палата на Хърватия в гр. Риека.

Сътрудничеството между ВОИ на България и Хърватия започва още от 2003 г. и включва редица инициативи, както на двустранно, така и на многостранно ниво, включително успешното изпълнение през 2019 г. на първия туининг проект „По-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на Сметната палата“ с бенефициент ВОИ на Република Северна Македония, при който водеща бе българската Сметна палата, а хърватската бе младши партньор.