01.03.2023 г.

На 1 март 1881 г. е официалното откриване на Върховната сметна палата и с това на днешния ден преди 142 г. реално започва бюджетният контрол в България. Горда съм, че всички ние, работещи днес в Сметната палата, продължаваме тази дълголетна традиция, каза нейният председател Горица Грънчарова-Кожарева. Успехът на българската държава винаги е минавал през независимия контрол върху публичните средства. И ние всеки ден полагаме усилия да защитаваме парите на гражданите, като работим за прозрачно, ефективно, ефикасно, икономично и законосъобразно управление на публичните средства, посочи още тя на кратка церемония по случай годишнината.

Ръководството на палатата благодари на служителите за всеотдайността, отдадеността и професионализма, с които те всеки ден защитават интересите на държавата и авторитета на институцията. Г-жа Грънчарова и заместник-председателят на Сметната палата Тошко Тодоров връчиха на ръководители на структурни звена благодарствени писма, в които се отбелязват постижения от одитите и цялостната дейност на палатата. Доказателство за тях е значително повишеното доверие на гражданите и одитираните организации към нея, което показа и социологическото проучване на „Алфа Рисърч“, проведено в края на 2022 г.

Мартин Кръстев, дипломатически служител четвърта степен в МВнР връчи от свое име и от името на Миглена Семова, старши одитор - втора степен в одитна дирекция I  „Финансови одити“ дарение за Сметната палата - ценни издания и документи на Върховната сметна палата от края на 19 век и началото на 20 век. Дарението ще бъде част от обществената колекция на Сметната палата, в която са събрани архивни свидетелства, предмети и информация за дейността на институцията през вековете.

Предоставените екземпляри са:

-Доклад от Върховната сметна палата до VI обикновено Народно събрание. Сесия от 1890 година. "Държавна печатница" София, 1890 г. Докладът съдържа окончателното сключвание на бюджета за 1887 година, допълнителна сметка по изпълнение бюджета за 1888 година, привременна сметка на бюджета за 1889 година и привременна сметка по изпълнение бюджета за финансовата 1883 година;

-Върховната сметна палата - касационна инстанция и специалният съд при същата - апелативна инстанция. Томъ 1, с автограф от Иванъ Петковъ – съветникъ при Върховната сметна палата;

-Върховната сметна палата - касационна инстанция и специалният съд при същата - апелативна инстанция. Томъ II. Изданието е от 1931 г.;

- Сборникъ отъ решения на Върховната сметна палата 1928-1931 – от Борис Шалварджиев – секретар на Върховната сметна палата с увод от г-н М. Генадиев – председател на Върховната сметна палата;

-Решение за приключило задължение въ името на Негово Величество Борис III 1932 г. по дело В. Търновска окръжна сметна палата;

- Свидетелство за счетоводителска правоспособност от 1949 г.,Народна Република България, Министерство на финансите, Отдел за уеднаквяване на счетоводството на стопанските предприятия.