19.04.2004 г.

Резултатите от одита в НЗОК ще бъдат огласени след приемане на одитния доклад

19.04.2003 г.

Сметната палата не е огласявала резултати от извършения одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2003 г.

Одитният доклад е връчен на директора на НЗОК на 24.03.2004 г. По доклада са постъпили становища от директора на НЗОК д-р Иван Букарев и от д-р Димитър Петров, бивш директор на НЗОК, съгласно чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП). По становищата се подготвя заключение на ръководителя на отделение І "Финансов одит", извършило одита, съгласно изискванията на чл. 39, ал. 5 от ЗСП.

Резултатите от одита в НЗОК ще бъдат огласени след приемане от Сметната палата на одитния доклад и заключението на ръководителя на отделението, съгласно Правилника за реда и начина за огласяване на информация за одитната и друга дейност на Сметната палата.