09.01.2009 г.
На 9 януари 2009 г. на пресконференция в Сметната палата бяха представени резултатите от проверката за достоверността на декларираните факти в декларациите, подадени през 2008 г. от лицата, заемащи висши държавни длъжности.