02.07.2004 г.

Работна среща ще обсъжда 
управлението на  държавния  дълг и присъединяването на България към ЕС

2.07.2004 г.

Работна среща на тема "Управлението на държавния дълг и присъединяването на България към ЕС" ще се състои в София на 6 юли (вторник), с участието на представители на Народното събрание, БНБ, Министерството на финансите и широк кръг на научната общност.

Работната среща ще започне в 10.00 часа в сградата на Народното събрание, пл. "Александър Батенберг"  № 1, І етаж, зала № 134 (главен вход откъм паркинга на  ул. "Московска").

Работната среща ще обсъжда резултатите от одита на възникването и управлението на държавния дълг и дълговите инструменти на Република България към 31.12.2003 г., предизвикателствата пред хармонизацията на бюджетната систематика с изискванията на ЕС и актуални тенденции на усъвършенстването на управлението на държавния дълг през предприсъединителния период.

В обсъждането на резултатите от одита ще вземат участие
г-жа Надежда Сандолова, член на Сметната палата на Република България, г-н  Улрих Граф, член на Сметната палата на Федерална република Германия и други представители на сметните палати на ФРГ и Испания.

 

П Р О Г Р А М А

за работната среща на тема

"Управлението на държавния дълг и  присъединяването на България към ЕС"

Доклад на Сметната палата за резултатите от одита
на държавния дълг за 2003 г.

6 юли 2004 г.

       

        9.30 ч. Регистрация.

        10.00 ч. Откриване. Встъпителни думи на г-н Улрих Граф, член на Сметната палата на ФР Германия и ръководител на проекта.

        10.15 ч. Изказване на г-жа Паулина Станоева, съветник сектор "Публични финанси", Делегация на Европейската комисия в България.

        10.30 ч. Експозе на резултатите от доклада за възникването и управлението на държавния дълг за 2003 г. - Надежда Сандолова, член на Сметната палата на Република България и ръководител на проекта от българска страна.     

       10.45 ч. Предварително заявени изказвания.

       11.45 ч. Кафе пауза.

       12.00 ч. Дискусия.

Приключване на срещата с чаша вино.

* До 12.00 ч. на 5 юли /понеделник/ продължава предварителното записване за изказвания.