21.03.2003 г.

Работен семинар ще обсъжда Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, във вторник, 25 март 2003 г., от 10.00 часа в зала № 134 на Народното събрание, бул. "Дондуков" № 2. Семинарът се организира от Сметната палата съвместно с парламентарната комисия за борба с корупцията и Американската агенция за международно развитие - Проект "Инициатива отворено управление".

Целта на семинара е да се очертаят основни проблеми в действащия закон, както и неговата обвързаност с други нормативни актове, и на тази основа да се инициират предложения за изменения в него.

За участие в семинара са поканени депутати,  представители на изпълнителната и съдебната власт, неправителствени организации и журналисти.

В дискусията ще участват председателят на Сметната палата доц. д-р Георги Николов, председателят на парламентарната комисия за борба с корупцията Коста Костов, народната представителка Елиана Масева, представителят на Програма "Достъп до информация" Александър Кашъмов, началникът на отдел "Цифрови сертификати" към Българската стопанска камара Таня Иванова, журналистът от вестник "Сега" Красимир Добрев.