02.07.2003 г.

Работен семинар на тема "Контрол на качеството"

В обсъждането на проблемите участват експерти от холандската Сметна палата и одитори от българската Сметна палата

02.07.2003 г.

"Контрол на качеството" е темата на тридневния работен семинар‚ който започна днес в Учебния център на Сметната палата в София. В него участват експерти от холандската Сметна палата  и одитори от българската Сметна палата.

При откриването на семинара доц. д-р Георги Николов, председател на Сметната палата на Република България, изрази надежда, че с помощта на холандската Сметна палата може да се разработят ефикасни правила за контрол на качеството. Той подчерта, че нашата Сметна палата ще изпълни своите задачи, свързани с ангажиментите по преговорите за глава 28 "Финансов контрол" в процеса на присъединяване на Република България към ЕС.

Гост на семинара бе сър Джон Бърн, генерален контрольор и  одитор на Сметната палата на Обединеното кралство, който е на посещение у нас по покана на председателя на Сметната палата на Република България.

Участниците в семинара обсъждат проект на правила за контрол на качеството на одита, подготвен от експертите от Сметната палата на Холандия Юри Вос и Ян Велтховен, и проект на процедури за осигуряване и контрол на качеството на одита, изготвен от работна група на Сметната палата на Република България.

Семинарът е финансиран от Европейския съюз по туининг - споразумението със Сметната палата на Обединеното кралство.