21.03.2003 г.

 

Сметната палата публикува на Интернет-страницата си пълния Доклад за извършен финансов одит № 0051621302 на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пловдив за периода от 01.01.2002 г. до 30.09.2002 г.