15.01.2013 г.
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров връчи статуетката на Сметната палата на г-жа Гергана Жулева, директор на Програма Достъп до Информация.

Символът на Сметната палата се връчва на Програма Достъп до Информация за  приноса й за по-голяма публичност и прозрачност на институциите в България и съдействието й за повишаване на информираността на обществото.

Символът на Сметната палата представлява художествена пластика на сокол, стъпил върху скала от монети, като соколът символизира върховенството на одитната институция, скалата - стабилността и сигурността, а монетите - държавното съкровище, пазител на което е соколът. Статуетката е дело на българския скулптор Богомил Живков.