02.12.2005 г.

Проф. Валери Димитров ще присъства на срещата на Контактния комитет на ръководителите на ВОИ от ЕС в Стокхолм

2.12.2005 г.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров е поканен да присъства на срещата на Контактния комитет на ръководителите на Върховните одитни институции (ВОИ) на страните от Европейския съюз, която ще се проведе в Стокхолм, на 5 и 6 декември 2005 г.

ВОИ на България участва в срещата на Контактния комитет като активен наблюдател, по силата на решение на Комитета да предостави този статут на страните кандидатки за членство в ЕС.

По време на срещата ще се обсъждат теми в пет основни направления – ролята на независимите ВОИ за повишаване на отчетността при разходването на публичните средства; изпълнението на резолюцията на Контактния комитет от 2004 г.; доклади на ВОИ на страните-членки на ЕС, отнасящи се до финансовото управление на ЕС; сътрудничеството между ВОИ на страните-членки и Европейската сметна палата и сътрудничеството между страните-членки и страните-кандидатки, насочено към подготовката им за бъдещо членство в Съюза.

В рамките на последната тема ще бъде представено развитието на работните връзки между ВОИ на страните-членки на ЕС и ВОИ на България, Албания, Хърватска, Румъния, Турция, Европейската сметна палата и СИГМА.