07.04.2005 г.

Проф. Валери Димитров е избран за председател на Сметната палата

7.04.2005 г.

Проф Валери Димитров бе избран днес за председател на Сметната палата на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 13 ал. 1 от Закона за Сметната палата. Той получи гласовете на 149 депутати от общо 185 в пленарната зала, след което положи клетва пред парламента.

България може да се гордее с една професионална, неполитизирана и обективна институция за външен одит и това е оценка на Европейския съюз, каза пред депутатите досегашният председател доц. д-р Георги Николов. Той заяви, че през деветте години от мандата му нито един български президент, председател на българския парламент или министър-председател не си е позволил да упражни натиск върху институцията. Ние сe гордеем с тази независимост и тя трябва да продължи и занапред, каза доц. Николов. Той благодари на колегите си – членовете на Сметната палата, на одиторите и служителите на институцията, на българския парламент и на медиите. Според него законът за Сметната палата е един от най-добрите в законодателството ни. Още от 1998 г. са започнати съвместни проекти със страни от ЕС и сега одиторите и администрацията на Сметната палата не отстъпват на страни, които дълги години са развивали външния одит, каза още той.

Новоизбраният председател благодари на досегашния и на членовете на Сметната палата за големите им заслуги за създаването и функционирането на Сметната палата като една от най-достойните институции в страната, която допринесе в голяма степен за предстоящото приемане на България в ЕС.  Ще се опитам да продължа добрите традиции, заложени от моя предшественик и неговия екип, каза още той и обеща, че по никакъв начин няма да позволи Сметната палата да се превръща в инструмент за политически поръчки. Проф. Димитров заяви, че ще работи за укрепването на независимостта и авторитета на институцията и доверието на обществото в нея. Според него Сметната палата трябва да бъде гарант за върховенството на закона при контрола на бюджетните и други публични средства и дейности. Безпристрастността и компетентността в дейността на Сметната палата, както и добронамереността и откритостта й към всички други държавни институции ще бъдат императив в бъдещата й дейност, каза още той.