14.06.2024 г.

 

Проф Валери Димитров - председател на Сметната палата  през периода 2005 - 2014  г., бе награден със символа на институцията за цялостен принос за развитието и укрепването й и по повод на неговия 70-годишен юбилей.

Отличието му бе връчено от г-жа Горица Грънчарова – Кожарева, изпълняваща правомощията на председател на Сметната палата. Тя подчерта, че като председател проф. Валери Димитров с огромна професионална отдаденост очерта и разви съвременния път и облик на Сметната палата в годините след нейното възстановяване - усъвършенствана бе нормативната база и одитната методология, изграден бе нейният административен капацитет и бе постигнато високо обществено доверие. Създадени и поддържани са  активни контакти в рамките на международната професионална общност и с другите Върховни одитни институции. Г-жа Грънчарова-Кожарева заяви още, че под негово ръководство българската Сметна палата се превърна в модерна европейска одитна институция, в която се прилагат международните одитни стандарти и добрите европейски практики. Изработен и приет бе първият Наръчник за одитната дейност, повиши се професионалната подготовка на одиторите и започна дигитализацията на одитната дейност. Благодарение на усилията на проф Димитров институцията за пръв път в историята си се сдоби и със сграда, в която бяха създадени съвременни условия за работа на служителите. 

Проф. Валери Димитров благодари за оказаната чест и подчерта, че постигнатото е било възможно единствено с екип от съмишленици, каквито са служителите на Сметната палата. Той пожела на всички колеги да продължат да работят все така активно и със сърце за развитието на институцията.

Проф. Димитров получи като подаръци за юбилея си икона на Свети Мина от ръководството и картина от служителите на Сметната палата. Той сподели с ръководството и ръководителите на структурните звена важни моменти от годините си начело на институцията.