25.02.2010 г.
На 25 февруари 2010 г. се проведе лекция-обучение за одит на Структурните фондове. Лекцията изнесе проф. Хендрик Фер, експерт от Европейската сметна палата, който е в България по покана на председателя на Сметната палата, проф. Валери Димитров.
На лекцията присъстваха членове на Сметната палата, одитори, извършващи одити, свързани с усвояването на Структурните фондове.

Проф. Фер разгледа темите за контролните системи на ЕС и Европейската сметна палата, за финансовия одит и одит на изпълнението на Структурните фондове на ЕС. Професорът сподели и наблюденията си в процеса на одитната му практика, рисковите области и даде примери с одити на Европейската сметна палата в страните членки на Евросъюза.

Проф. Валери Димитров благодари на проф. Фер за това, че се отзовал на поканата и представи пред присъстващите неговата забележителна биография.  Проф. Хендрик Фер има дългогодишен опит във финансовия одит и одита на изпълнението по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, вътрешни политики на Европейския съюз.  Той работи в Европейската сметна палата над 20 години. Под негово ръководство са извършени над  12 одита на изпълнението.  
Проф. Фер има множество публикации за одит в публичния сектор, одит на изпълнението и др. Той е доктор по бизнес администрация от Университета в Хамбург, професор в университетите в Спайер и Трир и член на различни професионални организации.

Гостът подчерта, че за него е голяма чест да бъде поканен да сподели опита и познанията си, и то в годината, в която българската Сметна палата посреща своята 130 годишнина.