03.06.2005 г.

Проблемите на публичния дълг ще се дискутират на XIX-я конгрес на ИНТОСАЙ

3.06.2005 г.

Проблемите на публичния дълг да бъде една от основните теми на следващия ХІХ-ти конгрес на Международната организация на Върховните одитни институции, който ще се проведе в Мексико. За това се споразумяха участниците в срещата на Комитета на ИНТОСАЙ по публичния дълг, която се проведе в София на 2 и 3 юни 2005 г. Страните участнички ще подготвят до следващата среща през 2006 г. в Буенос Айрес изследвания и документи  за управлението и одитирането на публичния дълг по региони и за най-добрите практики в областта на одитирането, отчета и одита на публичния дълг. Предложено бе също така документът "Одит на изпълнението на публичния дълг и неговите условия" да бъде представен и приет на конгреса на ИНТОСАЙ като официален документ.

До 2011 г. Аржентина ще може да обслужва външния си дълг, заяви д-р Цезар Ариас, генерален одитор на ВОИ на Аржентина, който представи процеса на преструктуриране на дълга. Той изрази мнение, че преструктурирането е много важен и основен инструмент за подобряване на икономическото състояние на Аржентина.

Канада има голям бюджетен излишък от 9,1 млрд. долара и това е следствие от доброто функциониране на пазарните механизми в страната, обясни Ричард Доминик от кабинета на генералния одитор на Канада. Той обясни, че излишъкът се използва основно по социални пера. Ситуацията в страната се е променила в тази изключително позитивна посока от 1996 г.

Заместник-генералният директор на Инициативата на ИНТОСАЙ за развитие (ИИР) Елзе Карин Кристенсен запозна участниците с програмите за обучение на ИИР в контекста на проблемите на публичния дълг. Сметната палата на Обединеното кралство представи резултатите от проучването на условния публичен дълг.

Срещата бе закрита от г-жа Свилена Симеонова, член на българската Сметна палата, която благодари на участниците за оказаното доверие на българската одитна институция да е домакин на състоялата се сериозна дискусия по проблемите на публичния дълг и за ползотворните резултати.